Nejste přihlášen.

Nábor GameOperátorů otevřen!

Ahoj, vítej na Bitefight CZ. Pokud jsi tu poprvé, koukni na Nápovědu. Dozvíš se tam vše potřebné. Abys využil vše co nabízíme, je nutné se registrovat. Za tímto účelem použij registrační formulář, nebo si přečti více informací o registraci. Pokud už jsi registrován, zkus se přihlásit.

serena

Neregistrovaný.

1

Monday, August 15th 2011, 7:59pm

Pravidla fóra Bitefight.cz

Bitefight tým si vyhrazuje právo tato pravidla libovolně měnit, případně je upravovat. Veškeré přestupky proti těmto pravidlům mohou být příčinou udělení varování (warnu) nebo blokace účtu (banu).
Bitefight.cz tým má právo tyto bany udělovat na fóru, na IRC chatu a ve vážných případech i ve hře.

§1. Registrace

 1. Každému uživateli fóra přísluší registrace a používání pouze jednoho účtu. Pokud již máte jeden účet zabanován, není dovoleno si registrovat další. To bude považováno za obcházení banu a trestáno stejně jako multiúčet.
 2. Pokud se na fórum přihlašujete z vícero počítačů, tedy z více IP adres, je vaši povinnosti toto sdílení nahlásit Administrátorovi fóra.
 3. Registrací souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat.
 4. Registrací také souhlasíte se všeobecnými podmínkami používání (VOP).

§2. Profil

1. Podpisy
 1. Obrázky v podpisech nesmí přesahovat tyto rozměry:
 2. výška: 150 px,
  šířka: 500 px,
  velikost souboru: 40 kB.
  V jednom podpise je povolen jeden obrázek.
 3. Vulgární, extremistické nebo jinak společensky nepřijatelné obrázky budou smazány a uživatel bude potrestán.
 4. Podpisy nesmí obsahovat více než 5 řádků standardně velkého textu. Za standardně velký text bude považována velikost písma do 12.
 5. Maximální počet smajlíků v podpise nesmí přesáhnout počet 3.
 6. Podpis může obsahovat verbovací odkazy her od GameForge pouze za předpokladu, že je zřetelně označeno, že se skutečně jedná o verbovací odkaz.
 7. Členové týmu mohou mít se souhlasem Administrátora fóra větší podpis.
 8. Členové týmu fóra mohou upravovat podpisy a obrázky v nich.
2. Avatary
 1. Avatary mohou mít příponu jpg, jpeg, png a gif a mohou být tedy i animované.
 2. Maximální velikost je 160 x 160 px a 50 kB. Větší avatary se automaticky zmenší do požadované velikosti.
 3. Vulgární, extremistické nebo jinak společensky nepřijatelné obrázky budou smazány a uživatel bude potrestán.
 4. Je zakázáno napodobovat avatary členů týmu.

§3. Chování na fóru

1. Jazyk
 1. Jazyk fóra je český. Angličtina a slovenština jsou tolerovány. Příspěvky v ostatních jazycích budou mazány.
2. Thready (vlákna) a posty (příspěvky)
 1. Posílání příspěvků s odkazy na rasistické, pornografické, politicky radikální, nemorální a útočné materiály, které mohou být v rozporu s platnými zákony ČR, je přísně zakázáno.
 2. Dále je zakázáno posílání a vyžadování příspěvků s „warezem“ (ilegálním software), cracky, sériovými čísly a jinými nelegálními materiály.
 3. Je výslovně zakázáno posílat příspěvky obsahujících osobní údaje uživatelů (zejména telefonní čísla, adresy a další citlivé údaje podléhající ochraně podle Zákona na ochranu osobních údajů) kdekoliv ve veřejně přístupných částech fóra; výjimkou může být pouze skrytá komunikace mezi uživatelem a členy týmu.
 4. Posílání příspěvků nesouvisejících s daným tématem je nežádoucí a bude trestáno warnem. Výjimku v tomto bodu tvoří sekce „Ráj spamerů."
 5. Zakládání threadů k uzamčenému tématu není povoleno! Pokud se chcete k tématu vyjádřit, napište některému z moderátorů.
 6. Vytváření duplicitních threadů je zakázáno. Každý uživatel je před přidáním threadu povinen použít funkci hledat (search) a zjistit, jestli se na fóru už thread s podobným obsahem nevyskytuje.
 7. Názvy založených threadů musí v mezích možností (nebo dle požadavků podsekcí) co nejpřesněji vystihovat podstatu problému, kterým se thread zabývá.
 8. Doubleposting (2 příspěvky za sebou) v čase, kdy je možné příspěvek upravovat tlačítkem edit, je zakázaný. Doubleposty jsou považovány za spam.
 9. Zakládání příspěvků s odkazy na jiné online hry mimo sekci Hry je zakázáno.
 10. Každý příspěvek musí obsahovat minimálně 4 slova. Příspěvek nedosahující tohoto limitu bude brán jako spam. Slova typu „LOL, ROFL, LMAO, OMG“ atd. jsou brány jako jedno slovo. Výjimkou je „Ráj spammerů."
 11. Tzv. „Posthunting“ je zakázán. Jedná se o přispívání pouze za účelem dosažení většího počtu příspěvků než mají ostatní uživatelé fóra.
 12. Spamování obrázky a smajlíky není dovoleno, může totiž dojit k „zamrznutí“ PC návštěvníka. Posílání obrázků nebo jiných podobných věcí větších než strana, kde návštěvník musí scrollovat kolečkem (ať už vertikálně či horizontálně), není povoleno. Na každý standardně dlouhý řádek je povoleno použít maximálně dva smajlíky.
 13. Diskuze o banech a rozhodnutích týmu není na veřejném fóru povolena a může vyústit v další bany. Své problémy řešte výhradně se členem týmu, který ban udělil. Požadavky na odbanování se neřeší nikde na fóru. Pokud požadujete odbanování, kontaktujte člena týmu pomocí e-mailu, IRC nebo soukromé zprávy na fóru. Pokud se cítíte křivě obviněn/a na fóru, nejprve kontaktujte Moderátora, který ho udělil, a zkuste si s ním o tom promluvit. Pokud to nepomůže, kontaktujte SuperBoardModerátora. Jestliže s ním nebudete souhlasit, kontaktujte Administrátora fóra, jehož rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 14. Prodeje účtů, jejich výměny a obchodování s ďábelskými kameny jsou zakázány na celém fóru i mimo něj!
 15. Vydávaní se za jakoukoli osobu (ať už přezdívkou, podpisem, případně čímkoli jiným) s vyššími právy než má uživatel je zákázáno.
 16. Nikomu není povoleno přispívat za zabanované uživatele – porušení se trestá varováním. Výjimku tvoří přispívání členy týmu a vlákna pro rozloučení se s uživateli po předchozím souhlasu Adminstrátora fóra. Sdílení účtu se zabanovaným uživatelem povede k zabanování vašeho účtu.
 17. Editování a mazání varování (warnu) a jakýchkoli dalších zpráv v příspěvku pocházejícího od členů týmu je zakázáno.
3. Nadávky a cenzura
 1. Slovní narážky či útoky nevhodným jazykem (sprostě) a vulgární výrazy, vulgární přezdívky, vulgární obrázky i vulgární avatary jsou zakázány na celém fóru!
 2. Tým fóra má právo k cenzuře jakéhokoli příspěvku. Oznámení o cenzuře naleznete v příslušném příspěvku.
 3. Částečně vyhvězdičkované či jinak upravené vulgarity budou brány tak, jakoby byly uvedeny v plném znění.
4. Obrázky
 1. Obrázky připojené k jednotlivému příspěvku nesmí přesahovat následující rozměry:
 2. výška: 400 px,
  šířka: 400 px,
  a velikost: 100 kB.
 3. Moderátoři mají právo obrázky kdykoli pozměnit nebo vymazat. V jednom příspěvku není povoleno více než 5 obrázků.
 4. Členové týmu mají v jistých případech povoleno tyto limity přesáhnout jak v příspěvku, tak v podpisu.

§4. Pravidla jednotlivých podsekcí

1. Návrhy
 1. Uživatel, který chce přispět návrhem, je povinen nejdříve hledat na fóru (i v archivu), jestli už podobný návrh nebyl řešen. Pokud ne, může poslat ten svůj.
 2. Budou se zde prezentovat pouze návrhy, které by hře skutečně něco přinesly.
 3. Při podání návrhu bude udán vystihující název (ne např.: mám nápad) a co udělat (nápad) a proč (co to přinese).
 4. Diskuse bude vedena v témže duchu, oblíbené příspěvky typu: to je dobrý nápad, souhlasím, to neprojde a pod. budou posuzovány jako posthunting.
 5. Po uzamčení putují thready po určité době do archívu, aby byly všechny nápady pohromadě a sekce přehledná.
 6. Pokud budete mít cokoli konstruktivního k již zamčeným threadům, napište si o odemčení, nezakládejte další se stejným tématem!
2. Darování a výměna účtů
 1. Povoleno je pouze účet darovat podle následujícího postupu:
  • Hráč, který si přeje darovat svůj účet, napíše na fórum do sekce k tomu určené (Nemůže to za Vás napsat kamarád ani nikdo jiný! Platí pouze vyjímka u darování, když hráč, který chce darovat účet má perm ban na foru. V tomto případě požádá přes ticket systém svého SGO o vložení vlákna na forum za něj
  • uvede odkaz na postavu, kterou má v úmyslu darovat,
  • Pokud se v daném vlákně přihlásí zájemce a je vybrán majitelem účtu písemným sdělením, oba kontaktují pomocí soukromé zprávy na fóru SGO serveru na kterém se nachází účet zakladatele vlákna. (Nedílnou součásti je i to, že osoba, která o účet žádá, předloží linky svých postav . Pokud postavy nemá, napíše to tam také. Nerespektování tohoto dodatku následuje Warn).
  • Hráči jsou povinni vymazat všechny své poznámky seznam přátel a zprávy na účtu, který má být převeden.
  • Zakladatel vlákna dále napíše svému SGO a sdělí mu přezdívku vybraného zájemce.
  • SGO předá účet novému majiteli
  • Moderátoři poté darovací vlákno zamknou a tímto darování končí.
  • Nejsou přípustné jakékoliv podmínky darování. Vždy se jedná o bezpodmínečnou operaci, bez nároku na vrácení účtu zpět. Pokud nebude dodržen výše popsaný postup a pojme-li herní obsluha podezření z machinace s účty, má právo účet zablokovat.
  • Jeden herní účet nesmí změnit majitele častěji než 1x za 31 dní a účet lze převzít maximálně 3x na daném serveru. Darování účtu musí proběhnout do 7 dnů od vložení na fórum, poté celé darovací vlákno zmizí do koše.
 • 2. Povoleno je pouze účet vyměnit podle následujícího postupu:
  • Hráč, který si přeje vyměnit svůj účet, napíše na fórum do sekce k tomu určené (Nemůže to za Vás napsat kamarád ani nikdo jiný).
  • Uvede odkaz na postavu, kterou má v úmyslu vyměnit.
  • Pokud se v daném vlákně přihlásí zájemce a je vybrán majitelem účtu písemným sdělením, oba kontaktují pomocí soukromé zprávy na fóru SGO serveru na kterém se nachází účet zakladatele vlákna. (Nedílnou součásti je i to, že osoba, která o účet žádá, předloží linky svých postav a označí tu, kterou nabízí výměnou).
  • Hráči jsou povinni vymazat všechny své poznámky seznam přátel a zprávy na účtu, jež má být převeden.
  • Zakladatel vlákna dále napíše svému SGO a sdělí mu přezdívku vybraného zájemce.
  • SGO předá účet novému majiteli
  • Moderátoři poté darovací vlákno zamknou a tímto darování končí.
  • Nejsou přípustné jakékoliv podmínky výměny. Vždy se jedná o bezpodmínečnou operaci, bez nároku na vrácení účtu zpět. V případě výměny lze vyměnit pouze postavu za postavu. Pokud nebude dodržen výše popsaný postup a pojme-li herní obsluha podezření z machinace s účty, má právo účet zablokovat.
  • Jeden herní účet nesmí změnit majitele častěji než 1x za 31 dní a účet lze převzít maximálně 3x na daném serveru. Darování účtu musí proběhnout do 7 dnů od vložení na fórum, poté celé darovací vlákno zmizí do koše.
  3. Síň slávy
  1. Ve zprávě ze souboje musí být vidět staty obou dvou protivníků (ve vypsané podobě) a konečný výsledek souboje společně s ukořistěným zlatem (screen); minimum je 4.000 zlata.
  2. Takto má vypadat název threadu v RoH:
   [Jméno útočníka] [zkratka klanu] vs. [Jméno obránce] [zkratka klanu] - počet zlata
   Příklad:
   Pajasx [BFK] vs. Lord_Blood [MWV] - 15.439 zlata
   Nic více a nic méně tam nebude (žádné ukořistil, zkušenosti, bonus zlata atd.).
   Thread nesplňující pravidla pro Síň slávy bude smazán a autor obdrží warn za nedodržování pravidel.
  3. Do jednoho threadu patří jen jeden souboj. Je možné zapsat další útoky na stejného hráče za kalendářní den.
  4. Musí být připojen i screenshot jako důkaz (ano, v tomto případě vyhovuje dobře viditelný, nepromazaný - stačí, když na screenshotu bude vidět vybavení a konečný výsledek souboje).
  5. Síň slávy spravuje její správce, který se stará o to, aby byla průběžně aktualizována
  6. V Síni slávy je možné prezentovat své herní konto z hlediska popisu, historie, dosáhnutých úspechů nebo prezentace.
  7. Každý registrovaný uživatel fóra si na prezentaci svého účtů založí jen jeden thread - téma, kde sepíše svoje herní konta/konto.
  8. Název by měl odpovídat obsahu - vyvarujte se nesrozumitelným názvům nebo názvům jinak porušující pravidla fóra.
  4. Klanové forum
  1. Každý klan bude mít jen jeden thread.
  2. Thready budou sloužit jen k představení klanu. Jako název threadu použijete jen jméno klanu.
  3. Představení bude obsahovat Vaše požadavky na budoucí členy, koho kde kontaktovat a Vaše postavení ve hře.
  4. Ten, kdo za klan jako první založí tento thread, bude brán jako jeho správce a nikdo jiný ho později nebude moci upravovat ani do něj cokoliv psát.
   Je výslovně zakázáno žadonit o vstup do klanu pomocí postu pod jejich thread, pište jim pomocí PM nebo je kontaktujte ve hře.
  5. Každý týden je dovoleno thread aktualizovat dalším příspěvkem. Jinak samozřejmě dle potřeby můžete kdykoliv aktualizovat již dříve přidané posty pomocí tlačítka edit.
  6. Neaktuální příspěvky případně celé vlákno nahlaste ke smazání.
  7. V sekci fóra klanové fórum, je také možno zapisovat a archivovat klanové vojny mezi klany.
  8. Každý klan může mít jen jedno téma o klanových vojnách a správce je vždy ten, kdo téma začne, případně mistr klanu.
  9. Při prezentaci klanových vojen je nutné udávat vždy kompletní informace.
  10. Diskuse či posty jiných hráčů v sekci jiného klanu není povolená.
  5. Tržnice
  1. Každý uživatel může mít na daném serveru, který si označí prefixem vlákna, jen jedno aktivní vlákno.
   1. Když prodáváte nebo kupujete, pište prosím pouze do Vámi založeného tématu. Veškeré úpravy budete dělat editem (prodáno, koupeno, případně jiné poznámky). Ujistěte se, že píšete do správné podsekce - Prodávám/Kupuji
   2. Psaní příspěvků do cizích témat je zakázáno (to znamená, že si založíte jedno svoje vlastní a nebudete psát do tématu někoho jiného).
  2. Když vytváříte nové téma, ujistěte se, že už na svůj herní nick téma na trhu nemáte. Více threadů není povoleno a budou nemilosrdně mazány a oceněny varováními. (To znamená jedno vlákno v sekci koupím a další v sekci prodám - více ne a to se týká každého serveru zvlášť). Pokud máte tedy více než jedno herní konto (samozřejmě na různých serverech), vytvářejte jedno jedno na prodej/nákup právě jednoho herního konta (vláken pak tedy může být více).
  3. Každý uveřejní svůj kontakt, na který se má zájemce ozvat. Nikdo nebude psát přímo do tématu, že má zájem nebo že nabízí zboží, které dotyčný shání. To si řešte na účtu ve hře, PM na fóru, e-mailem nebo nějakým IM.
  4. Psaní dvou a více příspěvků za sebou (na zvýraznění tématu, tzv. bumping) je povoleno pouze jednou za 48 hodin a pouze hráčům, kteří téma založí. Porušení tohoto pravidla bude trestáno varováním nebo v extrémních případech i banem na 7 dní.
   Je zakázáno opakovaně psát ten samý příspěvek bez toho, že by se jednalo o novou výstroj (takže napsat např. „prodám marock“ 5x po sobě vážně ne). Porušení bude oceněno stejně jako při běžném přestupku proti pravidlům fóra a smazáním všech nadbytečných postů na trhu.
  5. Jakýkoli spam, urážky, nevhodné chování apod. bude náležitě trestáno dle pravidel fóra a opakování bude mít za následek zrušení tržnice.
  6. Jakékoli podvodné jednání nebo obchody budou při odhalení velmi přísně trestány až týdenním banem. Pokud se to bude opakovat, budou takovým lidem vyhazovány příspěvky bez udání důvodů a nebude jim povoleno na trhu obchodovat.
  7. Nepoužívejte prosím obrázky vybavení. Všichni víme, jak vypadají, a k nahlédnutí jejich vzhledu slouží FAQ.

  §5. Poznámky

  1. Věci k řešení s Administrátorem fóra jsou tyto:
   • sdílení IP adresy,
   • unbany (po e-mailu, IRC, ticket systému),
   • stížnosti na moderátory, supermoderátory.

  §6. Varování (warny), blokace účtů (bany)

  Za lehké porušení pravidel fora dostanete varování - warn.

  Systém vás automaticky zabanuje s každým:
  • 3. warnem na 7 dní,
  • 6. warnem na 14 dní,
  • 9. warnem na 30 dní,
  • a 10. warnem přichází permanentní ban.
  Ve zvláštních případech Vám může být udělen ban i bez předchozího varování.
  Posouzení závažnosti závisí v každém případě na moderátorovi. Sazebník je pouze orientační.

  Zvláštní případy:

  Multiúčet na fóru
  • permanentní ban na všechny účty


  Spamování odkazem na výdělečné linky (buxto, adbux a pod.), pornografické a rasistické stránky
  • permanentní ban


  Prodej či výměna účtů a ďábelských kamenů na fóru
  • permanentní ban jak na fóru, tak ve hře


  Lehký insult vůči jinému uživateli fóra
  • první přestupek na 7 dní ban
  • druhý přestupek na 14 dní ban
  • třetí přestupek - permanentní ban

  Těžký insult vůči jinému uživateli fóra, vulgarismus na fóru
  • první přestupek 14 dnů ban
  • další permanentní ban

  Insult vůci členům týmu
  • první přestupek 30 dnů ban
  • další permanentní ban

  Insult na nacionální, rasistické bázi
  • permanentní ban


  Editování a mazání varování (warnu) a jakýchkoliv dalších zpráv v příspěvku pocházejícího od členů týmu
  • 14 dní ban


  Podvodné jednání na fóru
  • první přestupek 30 dnů ban
  • další permanentní ban

  Opakovaný spam při zaslání reportu pomocí tlačítka „Nahlásit" (tj. 2 reportů a více)
  • jednodenní ban

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------